bình chọn post
bình chọn post

Từ “revert” là một thuật ngữ thường xuất hiện trong giao tiếp và công việc. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể về ý nghĩa và cách sử dụng của từ này. “Revert” thường được hiểu là việc trở lại hoặc quay lại trạng thái hoặc tình huống trước đó. Cùng Game bài đổi thưởng khám phá những tình huống cụ thể mà từ này có thể được áp dụng, cùng với một số ví dụ để làm rõ về cách sử dụng “revert” trong thực tế.

game bài đổi thưởng uy tín

Revert là gì

Nghĩa revert là gì ?

Từ “revert” là một từ vựng trong tiếng Anh với ý nghĩa cơ bản là “trở lại” hoặc “quay về” một trạng thái, tình huống hoặc hành động trước đó. Nó thường được sử dụng để diễn tả việc trở lại trạng thái gốc, thay đổi trạng thái hiện tại hoặc bắt đầu làm một điều gì đó mà bạn đã làm trước đó.

Ví dụ về cách sử dụng “revert”:

 • Revert to a Previous Version (Trở lại phiên bản trước): Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khi bạn phải sửa đổi một phần mềm hoặc tài liệu, bạn có thể “revert” lại phiên bản trước đó nếu cần.
 • Revert to Old Habits (Trở lại thói quen cũ): Khi ai đó đã thay đổi cách họ làm việc và sau đó quyết định quay lại cách làm cũ, họ đang “revert” lại thói quen cũ.
 • Revert a Decision (Rút lại một quyết định): Trong quản lý, khi một quyết định không hợp lý hoặc không đạt được kết quả mong muốn, có thể cần “revert” quyết định đó.

Tóm lại, “revert” là một từ vựng quan trọng trong tiếng Anh để diễn tả việc trở lại hoặc quay lại trạng thái, tình huống hoặc hành động trước đó trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.

Các từ liên quan đến revert trong tiếng Anh

Dưới đây là một số từ và cụm từ liên quan đến “revert” trong tiếng Anh, cung cấp thêm thông tin và ví dụ để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng chúng:

 • Reversion: Từ này chỉ sự hành động hoặc quá trình “revert”. Ví dụ: “The reversion to the old policy was met with mixed reactions.”
 • Revert back: Đây là cách diễn đạt thêm tính hành động và rõ ràng hơn về việc quay lại trạng thái trước đó. Ví dụ: “After trying the new software, they decided to revert back to the previous version.”
 • Revert to type: Thường được sử dụng để nói về việc ai đó thể hiện lại tính cách, hành vi, hoặc thái độ quen thuộc của họ. Ví dụ: “When faced with a challenge, he reverted to type and became overly cautious.”
 • Revert to defaults: Trong ngữ cảnh máy tính hoặc cài đặt, “revert to defaults” có nghĩa là khôi phục lại cài đặt gốc hoặc mặc định. Ví dụ: “If you encounter issues with your computer, you can revert to the default settings.”
 • Revertible: Một tính từ chỉ khả năng có thể “revert” hoặc quay lại. Ví dụ: “The changes made to the document were not revertible, so they had to be careful when editing.”
 • Irreversible: Ngược lại với “revertible,” “irreversible” chỉ rằng một thay đổi không thể được quay lại hoặc hoàn tác. Ví dụ: “The decision to close the factory was irreversible, and it had a significant impact on the community.”
 • Revert to Square One: Một cụm từ thường dùng để nói về việc phải bắt đầu lại từ đầu, thường sau khi mọi công việc hoặc tiến trình đã bị hủy hoặc thất bại. Ví dụ: “After the project failed, they had to revert to square one and rethink their strategy.”
 • Revert in Time: Đây là cách diễn đạt việc trở lại trạng thái hoặc thời điểm trước đó trong quá khứ. Ví dụ: “If we could revert in time, we might make different decisions.”

Những từ và cụm từ này cung cấp sự linh hoạt trong việc mô tả và diễn đạt về việc trở lại hoặc quay lại trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.

Cách sử dụng revert trong tiếng Anh

Từ “revert” có nhiều cách sử dụng trong tiếng Anh, dưới đây là một số cách phổ biến:

Revert to + Noun/Verb-ing

Khi bạn muốn nói về việc trở lại một trạng thái, tình huống hoặc hành động cụ thể trong quá khứ, bạn có thể sử dụng cấu trúc này. Ví dụ:

 • “I decided to revert to my old job because I missed the people there.” (Tôi quyết định trở lại công việc cũ của mình vì tôi nhớ những người ở đó.)
 • “The software update caused too many problems, so I had to revert to the previous version.” (Bản cập nhật phần mềm gây ra quá nhiều vấn đề, nên tôi phải trở lại phiên bản trước đó.)

Revert to + Noun Phrase

Khi bạn muốn nói về việc trở lại một trạng thái hoặc điều gì đó cụ thể, bạn có thể sử dụng cấu trúc này. Ví dụ:

 • “After the conflict, the region reverted to a state of peace.” (Sau xung đột, khu vực đã trở lại trạng thái hòa bình.)
 • “He decided to revert to his childhood hobby of painting.” (Anh ấy quyết định trở lại sở thích thời thơ ấu của mình là vẽ tranh.)

Revert back to + Noun/Verb-ing

Tương tự như cấu trúc “revert to,” bạn có thể sử dụng “revert back to” để diễn đạt việc trở lại trạng thái hoặc tình huống trước đó một cách rõ ràng. Ví dụ:

 • “After trying the new recipe, I had to revert back to the old one because it tasted better.” (Sau khi thử công thức mới, tôi phải quay lại công thức cũ vì nó ngon hơn.)
 • “They experimented with a new marketing strategy but had to revert back to the old one due to low sales.” (Họ đã thử nghiệm một chiến lược tiếp thị mới nhưng phải quay lại chiến lược cũ vì doanh số bán hàng thấp.)

Nhớ rằng “revert” thường được sử dụng trong các tình huống khi bạn muốn diễn đạt việc trở lại hoặc quay lại trạng thái hoặc hành động trước đó. Cẩn thận trong việc sử dụng nó để đảm bảo rằng nó phù hợp với ngữ cảnh và ý muốn truyền đạt của bạn.

Kết Luận

Bài viết đã giải nghĩa và hướng dẫn cách sử dụng từ “revert”. Từ này thường được hiểu là quay lại hoặc trở về trạng thái hoặc tình huống trước đó. Chúng ta đã xem xét các ví dụ cụ thể về cách “revert” có thể được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày và công việc. Từ “revert” có vai trò quan trọng trong giao tiếp và việc hiểu rõ ý nghĩa và cách sử dụng của nó sẽ giúp chúng ta tránh hiểu lầm và truyền đạt thông điệp một cách chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tắt QC [X]
logo i9bet